Krzysztof Łaszuk, Instytut Życia Konsekrowanego Chrystusa Króla

Papież Pius XII ogłosił 2 lutego 1947 r. Konstytucję apostolską Provida Mater Ecclesia (Troskliwa Matka Kościół), która uznawała możliwość praktykowania rad ewangelicznych w codziennym życiu. Odtąd instytuty życia konsekrowanego zaczęły bujnie rozwijać się w Europie, potem na innych kontynentach.
Jednym z nich jest Instytut Życia Konsekrowanego Chrystusa Króla, założony przez sługę Bożego Giuseppe Lazzatiego – profesora literatury starochrześcijańskiej i rektora Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie oraz pod ojcowską opieką bł. kard. Ildefonso Schustera – biskupa archidiecezji mediolańskiej, który dokonał również pierwszego zatwierdzenia Instytutu w 1952 r. Od 1963 r. Instytut istnieje na prawie papieskim za aprobatą papieża Pawła VI.
Członkowie Instytutu pracują w różnych zawodach (np. jako katecheci), żyjąc w swoich środowiskach. Są osobami konsekrowanymi, oddanymi Bogu przez trzy śluby. Przez ślub czystości jednoczą się z Chrystusem dziewiczym. Rezygnują z założenia rodziny, by być dyspozycyjnymi dla Boga i ludzi, by przez celibat podjęty dla królestwa Bożego miłować Boga niepodzielnym sercem. Przez ślub ubóstwa jednoczą się z Chrystusem ubogim. Swoim życiem starają się świadczyć o prymacie wartości nadprzyrodzonych nad materialnymi. Przez ślub posłuszeństwa jednoczą się z Chrystusem posłusznym Ojcu. Rozwijając własną odpowiedzialność i inicjatywę w wybieraniu dobra i czynieniu tego, czego chce Bóg, przyjmują pośrednictwo Kościoła i Instytutu.
Członkowie Instytutu, choć żyją rozproszeni w różnych miejscach, tworzą autentyczną wspólnotę, zespoloną wzajemną więzią wynikającą ze ślubów i z charyzmatu Instytutu. Wspólnie odbywają dni skupienia, rekolekcje, razem spędzają wakacje. Nie są wspólnotą zamieszkania, lecz wspólnotą duchową, wspólnotą modlącą się.
Sługa Boży (jego proces kanonizacyjny jest w toku) prof. Lazzatii wraz z grupą przyjaciół zapragnął, by Jezus Chrystus Król panował w każdej dziedzinie życia ludzkiego: w rodzinach, w społeczeństwach, w państwach. Starał się to czynić na różne sposoby: angażując się w formację młodego pokolenia, wcielając Ewangelię w życie, zakładając nowy Instytut. Instytut Chrystusa Króla jest poświęcony Chrystusowi – Królowi Wszechświata. Dlatego też kult Chrystusa Króla zajmuje naczelne miejsce w tym Instytucie. Kształtuje on duchowość członków Instytutu, z niego wypływa ich działalność zawodowa, apostolska, polegająca na szerzeniu królestwa Chrystusa tam, gdzie członkowie Instytutu przebywają. Podstawą wszystkich form istniejącego w Instytucie kultu Chrystusa Króla jest przede wszystkim okazywanie Bogu i ludziom miłości. Kultywowanie królestwa Chrystusowego jest odpowiedzią na miłość Chrystusa do wszystkich ludzi.
Patronalne święto członkowie Instytutu obchodzą bardzo uroczyście. W ubiegłym roku po raz pierwszy w Polsce jeden z członków Instytutu (po 10 latach formacji) złożył śluby wieczyste. W tym roku nowi członkowie złożą profesję czasową, a pozostali odnowią śluby czasowe. Liturgia uroczystości Chrystusa Króla rozpocznie się w przeddzień.
Instytut ma swoich członków na pięciu kontynentach. W Polsce jest obecny od 1994 r.
Adres kontaktowy: Instytut Świecki Chrystusa Króla, ul. Korowodu 20, 02-829 Warszawa.

Niedziela Ogólnopolska 47/2003