Upamiętnienie Giuseppe Lazzatiego

W 28 rocznicę śmierci Giuseppe Lazzatiego, w sobotę 17 maja 2014 r., w  budynku Akcji Katolickiej (ul. S. Antonio 5, Mediolan) odbędzie się wykład upamiętniający wygłoszony przez Kardynała Angelo Scola.

Biskup Vicenzy podjął decyzję o nadaniu imienia Giuseppe Lazzatiego Sali reprezentacyjnej Pałacu Arcybiskupiego na placu Duomo 2 w Vicenzy. Do burmistrza zostanie skierowana prośba o nadanie jednej z ulic w Vicenzy imienia Lazzatiego.
W: Spotkania nr 388, biuletyn instytutu, marzec 2014.