Przedszkole masonerii. Jak Rotary Club zmienia świat

Istnieją 34 tysiące Rotary Club (RC) na świecie skupiające 1,2 miliona członków działających pod wspólnym hasłem: "Najpierw służba". W Polsce istnieje ponad 80 RC - wymienionych z imienia i według ich lokalizacji na rotariańskich stronach internetowych. Organizacja ta identyfikowana jest ze świecką działalnością filantropijną, pozbawiona jest jednak gleby caritas, tzn. miłości (przykładowe obszary działania to popieranie dawstwa organów i walka z polio). Jeden z propagandowych materiałów rotariańskich tak kreśli początki organizacji: "W 1905 adwokat z Chicago Paul Harris powołał pierwszy w świecie Klub Rotary - Chicago. Przedsiębiorcy różnych branż odnaleźli się, by wymieniać się ideami, nawiązywać przyjaźnie i stawić się na służbę współobywateli. Nazwa "rotary" zrodziła się ze zwyczaju spotkań rotacyjnych, które odbywały się nie w stałym miejscu, lecz w siedzibach kolejnych członków. Po upływie ponad stu lat wspólnota rotariańska rozciągnęła się na cały świat wraz z jej ideą wymiany idei, przyjaźni i służby, które są propagowane".

U boku ONZ

Rotary Club lokalne są podporządkowane RC International, które jest centralą określająca kierunki działania oraz wydającą decyzje dla klubów lokalnych. Hasłem tego roku jest: "Klub, charytatywność, wizerunek - Rotary zmienia świat". Istnieje zbieżność działań wyznaczonych do podjęcia przez RC z celami zarządzania globalnego ONZ. Cele zrównoważonego rozwoju wymieniają termin paraprawa zdrowia seksusalnego i reprodukcyjnego będących kołem zamachowym propagandy antykoncepcji i aborcji. Szef ONZ Ban Ki-moon w 2016 r. w Seulu był jednym z pierwszych, którzy witali członków Rotary i przyjaciół na 107. konwencji rotariańskiej, zapowiadanej jako jedno z największych spotkań rotariuszy i najbardziej wielokulturowe zgromadzenie liderów organizacji non profit w Korei.

Jak możemy przeczytać w publikacjach wolnomularzy, Rotary Club "to kluby paramasońskie i są jakby przedszkolem, czymś, co tylko bardzo ogólnie przypomina prawdziwą szkołę, jaką jest wolnomularstwo [...] częste są przypadki przynależności do obu tych inicjatyw". Pamiętajmy w tym kontekście, że w świetle deklaracji Kongregacji nauki Wiary o stowarzyszeniach masońskich Quaesitum est z 1983 r. "pozostaje [...] negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauka Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej".

Sami rotarianie ukazują swoje cele jako filantropijne oraz towarzyskie - tzn. mające na celu wymianę idei między członkami oraz budowanie relacji przyjacielskich. Mówią o sobie: "Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łączy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań".

Rzekomo ideowy "letni" RC wierzy w mit "świeckości". Mit, bo z prawy o człowieku, który jest istotą cielesno-duchową, obrazem Trójjedynego Boga, wynika, że tzw. świeckość to jedynie globalizowany "substytut' prawdziwej wiary, wypływający z ducha sekularyzacji (odcięcia od Boga Stwórcy i Zbawcy). W rzeczywistości Rotary proponuje wymyślony system etyczny wyrastający z fikcji, że istnieje bezideowość.

Pomoc od Gatesa

Rotarianie spotykają się regularnie - jako reprezentanci różnych branż. Na spotkania dopraszają inne osoby w celu wygłoszenia konferencji. Organizują imprezy charytatywne, koncerty i odczyty. 

"Bill Gates powiedział, że do każdego dolara, który zbierze Rotary, on dołoży dwa" - wyznał w jednym z wywiadów Włodzimierz Bentkowski, członek Rotary Club od 23 lat. Zaangażowanie Gatesa w działania RC naprowadza na charakter organizacji - Gates jest twarzą ruchu anty-life na świecie, walczy z CO2 przez depopulację (do zera).

Ponadnarodową sieć RC spaja mentalność zsekularyzowana, tj. odcinająca się od planu oraz woli Boga Stwórcy i Zbawcy, która cele i kierunki działania wytycza sześciopunktowym programem aktywności rotarian w takich dziedzinach jak: pokój i rozwiązywanie konfliktów, prewencja i leczenie chorób, woda i urządzenia sanitarne, zdrowie matki i dziecka, podstawowa edukacja i likwidacja analfabetyzmu, rozwój ekonomiczny i lokalny. W tym RC wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ, które totalizują zarząd nad światem (np. cel 3 - dobre zdrowie i jakość życia, cel 4 - dobra jakość edukacji, cel 6 - czysta woda i warunki sanitarne, cel 16 - pokój i sprawiedliwość).

W imię rzekomej apolityczności Rotary proponuje także weryfikację działań swoich członków według wymyślonej paraetyki skrojonej według czterech pytań: 1. Czy to jest prawda? 2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych? 3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń? 4. Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych? Rotarianie postulują, by te pytania stosować także w życiu prywatnym, poza działalnością klubową. Tym sposobem postulują własny, wewnętrznie sprzeczny system paraetyczny konkurujący z klasyczną etyką. Można powiedzieć, że RC prawdziwą religię zastępują "religią kompromisu". 

Wśród programów RC znajduje się międzynarodowa wymiana młodzieży, tzw. Rotary Youth Exchange. Programy te - jak wyjaśnia RC - "pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia i współpracy". Dla przykładu zadaniem "New Generation Service Exchange" jest tworzenie atmosfery dobrej woli i międzynarodowego porozumienia w oparciu o nowe doświadczenie zawodowe zdobywane przez uczestników programu za granicą oraz poprzez czasowe zanurzenie ich w innej kulturze. Uczestnictwo w tym programie powinno się wiązać z udziałem w charytatywnych projektach rotariańskich.

Rotarianie nad Wisłą

Rotary Club Poland, będąc częścią RC International, jest jednocześnie organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rotary club łączy więc działania struktury lokalnej z ponadnarodową - Rotary International. RC Poland to według nazewnictwa rotariańskiego dystrykt 2231, którego gubernatorem w latach 2017-2018 jest Marian Jerzy Korczyński z RC Łódź, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej, "specjalista i doradca w zakresie elektromobilności, zaangażowany w wiele projektów związanych z budową pojazdów samochodowych, infrastrukturą transportu zbiorowego oraz indywidualnego zero-emisyjnego".

Dla Rotarian w Polsce ważnym wydarzeniem może być Konwencja Rotary International, gdyż wśród prawdopodobnych miast-gospodarzy wydarzenia wymienia się Warszawę.

za: Dr Aldona Ciborowska, Przedszkole masonerii. Jak Rotary Club zmienia świat, w: Nasz Dziennik nr 202/2017, s. 19.