Przesłanie z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

"Wielokrotne kryzysy, z jakimi Europa i kraje z nią sąsiadujące muszą się mierzyć jednoczą nas jeszcze bardziej. Z tych kryzysów, jednak wypływa także nadzieja. Razem możemy być świadkami miłości Chrystusa poprzez pojednanie, dzięki trosce o Stworzenie, solidarności z ubogimi i ochronę godności ludu Bożego" - czytamy we wspólnym przesłanie przewodniczących Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) CCEE i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017. Hasłem tegorocznego Tygodnia są słowa z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian: "Pojednanie – Miłość Chrystusa przynagla nas".

CCEE i KEK przypominają, że historia chrześcijaństwa w Europie naznaczona jest bolesnymi okresami podziałów, wzajemnego potępienia, a nawet przemocy. Nawiązując do przygotowań do obchodów 500. rocznicy początku reformacji protestanckiej zaznaczają, że jest to okazja do przypomnienia trudnej przeszłości. "Pamiętać te wydarzenia i konfrontować się z historią to cenna okazją do odnowienia naszego zaangażowania, by uleczyć rany i przezwyciężyć podziały" - czytamy w przesłaniu.

Przypomniano o 45-letniej pracy i dialogu ekumenicznym Wspólnego Komitetu CCEE i KEK. "Jednoczy nas również współdzielenie cierpień i ziemskich radości. Nasza solidarność z Romami, nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości ekologicznej i modlitwa o jedność ciała Chrystusa, są dodatkowo wzmocnieniem tejże współpracy" - napisano w przesłaniu. 

Podkreślono, że wielokrotne kryzysy, z jakimi Europa i kraje z nią sąsiadujące muszą się mierzyć jednoczą jeszcze bardziej chrześcijan. "Wojny i konflikty, niepewność polityczna, migracja oraz wyzwania ekologiczne oraz materialne i duchowe ubóstwo, wpływają na życie każdego w Europie i poza nią. Z tych kryzysów, jednak wypływa także nadzieja. Razem możemy być świadkami miłości Chrystusa poprzez pojednanie, dzięki trosce o Stworzenie, solidarności z ubogimi i ochronę godności ludu Bożego" - czytamy w przesłaniu.

"Poprzez dialog pogłębiamy nasze wzajemne zrozumienie. Poprzez świadectwa i wspólne dzieła tworzymy mosty. Dzięki modlitwie uczymy się rozpoznawać dzieło Ducha Świętego. Droga, którą powinniśmy kroczyć nie zawsze zdaje się jasna i prosta, ale zachowujemy w sercu tę prawdę, według której `miłość Chrystusa przynagla nas' " - czytamy na zakończenie.

Konferencja Kościołów Europejskich (KEK) jednoczy 114 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich ze wszystkich krajów europejskich i 40 rad Kościołów narodowych i zrzeszonych organizacji. Utworzona w 1959 KEK ma biura w Brukseli i Strasburgu.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zawiera aktualnie 33 Konferencje Episkopatów Europy, reprezentowane przez swoich przewodniczących, arcybiskupów Luksemburga i Księstwa Monako, maronickiego arcybiskupa Cypru, biskupa Kiszyniowa (Republika Mołdawii), biskupa Eparchii Mukaczewo i administratora apostolskiego Estonii. Obecnie przewodniczącym jest kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui a wiceprzewodniczącymi: kard. Vincent Nichols, arcybiskup Westminster oraz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita Poznania. Sekretarzem generalnym CCEE jest ks. prałat Duarte da Cunha. Sekretariat ma swoją siedzibę w Sankt Gallen w Szwajcarii.

tom (KAI/CCEE) / St. Gallen
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 stycznia 2017

Zmarł ks. Mieczysław Maliński

Zmarł ks. Mieczysław Maliński, duchowny i pisarz, publicysta, wieloletni przyjaciel Jana Pawła II - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych krakowski biblista ks. Wojciech Węgrzyniak.

"Zmarł ks. Mieczysław Maliński. Zostanie w sercach nie tylko Krakowa. Autor +Zanim powiesz kocham+ i wielu innych dobrych słów, które uczą myśleć. Kolegiata św. Anny zapamięta go również jako tego, który zaczął odprawiać msze św. o 21.30. Wtedy, na początku lat 70-tych, był to śmiały pomysł. Bp Pietraszko (Jan, biskup pomocniczy w Krakowie w latach 1963-1988 - PAP) poprosił o to jego. Bo mówił krótko. A ludzie wracali z nart, studenci z weekendu, więc miało być późno i krótko. Niech i w czyśćcu będzie krótko" - napisał ks. Węgrzyniak.

Mieczysław Maliński urodził się 31 października 1923 r. w Brzostku. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 24 lipca 1949 r., trafił do parafii pw. św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, gdzie pracował przez kolejnych 11 lat, prowadząc m.in. katechizację dzieci i młodzieży licealnej. Potem był duszpasterzem krakowskich studentów, wykładowcą, pisarzem. Podczas okupacyjnych spotkań u Jana Tyranowskiego - który do swojego mieszkania na krakowskich Dębnikach zapraszał młodych ludzi na modlitwę, czytanie Biblii i rozmowy o wierze - poznał Karola Wojtyłę. W sierpniu 1944 r. Maliński rozpoczął zajęcia w tajnym seminarium duchownym zorganizowanym w siedzibie biskupów krakowskich, w którym uczył się także Wojtyła. To za radą Wojtyły jego głównym zajęciem stało się pisanie. "Moje zdanie jest takie: wykładowców mamy w Polsce wystarczająco dużo, ale Maliński jest jeden jako pisarz. Pisz. Dobrze piszesz, jesteś czytany" - relacjonował w autobiografii swoją rozmowę z arcybiskupem metropolitą krakowskim Karolem Wojtyłą. W "Tygodniku Powszechnym" publikował tzw. "ramki", cotygodniowe krótkie rozważania nt. niedzielnej Ewangelii. Współpracował z miesięcznikiem "Znak". Jego felietony od końca lat 80. zamieszczał "Dziennik Polski". Pierwsza książka ks. Malińskiego "Jezus i ty" - przeznaczona dla dzieci została dopiero w 1961 r., choć napisał ją wcześniej. Duchowny wspominał, że kierując kolejne książki do druku, wiele razy miał kłopoty z ingerencjami cenzury państwowej.

Ks. Maliński sięgał po różne formy literackie - pisał rozprawy i eseje, rozważania, bajki dla dzieci, modlitewniki, powieści, scenariusze. Jest autorem blisko 150 książek m.in. "Po co sakramenty?", "Aby nie ustać w drodze", "Matka Jezusa", "Pokochać życie". "Katechizm dla bierzmowanych", "Zanim powiesz kocham", "Katechizm dla poszukujących". Największą popularnością cieszyła się napisana przez niego biografia Jana Pawła II "Wezwano mnie z dalekiego kraju", która została przetłumaczona na kilkanaście języków. W 1977 r. ks. Maliński został rektorem kościoła Sióstr Wizytek w Krakowie, gdzie odprawiał mszę św., głosił rekolekcje. Przyjmował zaproszenia do wygłaszania referatów i konferencji z Polski i zagranicy.

Ks. Maliński wspomina, że już po śmierci Pawła VI przeczuwał, iż kolejnym papieżem może zostać Wojtyła, tak się jednak nie stało - kardynałowie wybrali Włocha Albino Lucianiego - Jana Pawła I. Gdy papież ten zmarł i konklawe wybrało na Stolicę Piotrową Wojtyłę, ks. Maliński wysłał do Rzymu telegram: "A nie mówiłem - Mietek". Wkrótce rozpoczął pisanie biografii Wojtyły. Towarzyszył Janowi Pawłowi II w wielu pielgrzymkach m.in. do USA, Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Tajlandii, Szwajcarii i Indii.

W 2005 r. pojawiły się pogłoski o współpracy ks. Malińskiego z SB. Ówczesny prezes IPN Leon Kieres ujawnił, że współpracownikiem SB był o. Konrad Hejmo, ten zaprzeczał. Jednocześnie wciąż trwały spekulacje dotyczące ks. Malińskiego, który "czuł się skazany i uśmiercony". W maju 2006 r. "Tygodnik Powszechny", powołując się na treść części dokumentów z archiwum komunistycznej Służby Bezpieczeństwa dotyczących tajnego współpracownika o pseudonimach Mechanik i Delta, zawiesił współpracę z ks. Malińskim do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Duchowny po raz kolejny zaprzeczył zarzutom pomawiającym go o współpracę z SB. Ks. Isakowicz-Zaleski, autor książki "Księża wobec bezpieki" podał, że pod pseud. Delta był zarejestrowany ks. Mieczysław Maliński. Z wydanego w 2007 r. opracowania "Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury" wynika, że ks. Maliński, w 1965 r. został zarejestrowany jako kontakt informacyjny, a w 1971 r. jako tajny współpracownik SB o pseud. Delta.