Kościół w Polsce wobec alkoholizmu

Kościół w Polsce podejmuje liczne działania trzeźwościowe. Są wśród nich inicjatywy służące zarówno budowaniu postawy trzeźwości, jak i konkretnej pomocy uzależnionym od alkoholu. Domeną Kościoła jest przede wszystkim duszpasterstwo trzeźwości, którego celem jest - jak to formułuje bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości - „budowanie wśród wiernych postaw sprzyjających życiu w trzeźwości”. Chodzi tu więc przede wszystkim nie tyle o pomoc osobom uzależnionym, ile o to, by tych uzależnionych było jak najmniej.

Oczywiście, kościelna pomoc osobom uzależnionym od alkoholu także istnieje. - Kościół musi i powinien zajmować się ludźmi uzależnionymi, bo jednym z jego fundamentalnych zadań jest troska o ludzi chorych, a to są ludzie chorzy – mówi bp Antoni Długosz o działalności Kościoła wobec uzależnionych.

Jak wyjaśnia sekretarz Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o. Oskar Puszkiewicz OFM, „sami nie leczymy, ale wspieramy, inicjujemy, patronujemy różnym inicjatywom w różnych miejscach Polski”. Pomoc ta obejmuje nie tylko osoby uzależnione od alkoholu, ale także ich rodziny.

Alkoholik współuzależnia także osoby mu najbliższe, a wpływ uzależnionego od alkoholu rodzica rozciąga się na dzieci. – Jeden uzależniony generuje 6 osób współuzależnionych. Ta liczba wzrasta – zaznacza o. Robert Krzywicki MIC z licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Stąd też wspólnotom Anonimowych Alkoholików towarzyszą także obejmujące współuzależnione rodziny wspólnoty Al-Anon, a także DDA - dorosłych dzieci alkoholików.

Choć idea tej „rodziny” wspólnot, uchodzących za jedno ze skuteczniejszych narzędzi radzenia sobie z problemem uzależnień od alkoholu, nie wywodzi się z Kościoła katolickiego, to jednak w polskich warunkach bardzo często znajdują one oparcie właśnie w nim. Wydaje się to naturalne: wspólnoty odwołują się do duchowości swych członków, tak jak oni sami ją rozumieją. U nas dla większości oznacza to duchowość katolicką, a co za tym idzie - jakiś związek z Kościołem.

Jak wyjaśnia o. Puszkiewicz, nie wszystkie wspólnoty sobie tego życzą, te jednak, które widzą taką potrzebę, znajdują miejsce w Kościele, np. przy parafiach. Pielgrzymka grup AA na Jasną Górę zgromadziła ostatnio 30 tys. uczestników.

Od 26 lutego do 4 marca - 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

O zachowanie abstynencji przez polskie rodziny, dawanie świadectwa życia trzeźwości przez kapłanów oraz za sprawujących władzę, aby „przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość” – będą się modlić katolicy w całej Polsce od 26 lutego do 4 marca. W tych dniach potrwa jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpocznie się w niedzielę 26 lutego. Będzie to niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa, a towarzyszyć jej będzie intencja modlitwy za "Naród Polski, aby wierny Ślubom Jasnogórskim pielęgnował cnotę trzeźwości, a także o dobre owoce tegorocznego Kongresu Trzeźwość".

W kolejnych dniach Polacy będą się modlić m.in. za rodziny, aby codzienna praktyka wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego pomagała im w zachowaniu trzeźwości; za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby dawali odważne świadectwo wolności od wszelkich nałogów oraz "za sprawujących władzę – za rząd, parlament i samorządy, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość".

Modlitwą otoczeni zostaną kapłani, członkowie życia konsekrowanego i seminarzyści - "aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga".

Modlitwa dotyczyć będzie także ruchów trzeźwościowych oraz – w ostatnim dniu 4 marca - dzieci i młodzieży, "aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I Komunii Świętej i bierzmowania".

Patronami kolejnych dni w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu będą święci i błogosławieni czczeni m.in. właśnie ze względu na swoją postawę trzeźwościową, jak bł. Bronisław Markiewicz, św. Maksymilian Kolbe, św. Stanisław Papczyński, czy bł. Karolina Kózkówna.

„Tak jak każdego roku, modlimy się do Boga o dar trzeźwości wszystkich Polaków. Modlimy się także o to, by Bóg darował nam wszystkie winy i grzechy związane z nadużywaniem alkoholu” – powiedział KAI bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będzie mieć charakter jubileuszowy. Bp Bronakowski przypomniał, że inicjatorem i twórcą tych modlitw był kard. Stefan Wyszyński, któremu bardzo zależało na trzeźwości polskiego narodu. – On widział po wojnie zagrożenia z tym związane, dlatego jego praca promieniuje aż do dzisiaj – powiedział duchowny.

„Dlaczego Kościół w ogóle zajmuje się tym tematem? Dlatego, że nadużywanie alkoholu prowadzi do osłabienia i utraty wiary, ale także do licznych grzechów. Ten Tydzień ma nam to wszystko przypomnieć, ale też wzbudzić refleksję, że trzeba coś w życiu poprawić” – podkreślił przewodniczący Zespołu KEP.

Kościelną działalnością trzeźwościową w Polsce kieruje Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Wśród jego zadań jest m.in. przygotowywanie bieżących i perspektywicznych programów apostolstwa trzeźwości, koordynowanie prac diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości (w tym organizacja dwóch sesji w ciągu roku: spotkania duszpasterskiego i sympozjum).

Zespół inicjuje także wydarzenia w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz sierpnia - miesiąca abstynencji. Jest także organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu na Jasną Górę. Promuje profilaktyczny ruch wśród dzieci, zwany Dziecięcą Krucjatą Niepokalanej (Zastępy Maryi). Współpracuje ponadto z ośrodkami naukowymi i społecznymi, rozpowszechnia wśród polskich diecezji Vademecum Duszpasterstwa Trzeźwości.

lk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski